Mezinárodní výstava - CACIB show

Mladá Boleslav - Czech republic -  3. září 2006 / September 3rd 2006

Úvod (Home) Výstavy (Shows)  Chov číňani (CCD) Z médií (Press) Inzerce (Puppies)
Standardy Ke čtení Chov peruáni (Peruvians) Foto (Photo)  z Haliparku
 

* The International dog show - Mladá Boleslav - Interdog Bohemia
Oficiální stránky výstavy / The offical WEBSITE
* 2 958 psů ve dvoudenním katalogu / 2 958 dogs in the catalogue
* 81 přihlášených číňánků (36 PP, 45 HA) / 81 chinese crested dogs (36 PP, 45 HA)
* Zahraniční rozhodčí / Judges from abroad : Zoran Čurčič (SCG), Tibor Havelka (SK), Lene Jacobsen (DK), Ing. Jaroslav Kubala (SK), Ing. Jaroslav Matyáš (SK), Andrzej Mania (PL), Hans Müller (CH), Jadwiga Niciewicz (PL), Marian Novák (SK), Lothary Ortlieb (DE), Dr. Annuka Paloheimo (FI), Dr. Damir Skok (HR), Dr. Pawel Szemraj (PL), Ing. Štefan Štefík (SK), Vlastislav Vojtek (SK) ... a řada našich posuzovatelů - kompletní seznam viz stránky výstavy výše... Výstava by možná dala nazvat "výstavou čtyř prezidentů": za FCI prezident H. Müller, za SKJ Š. Štefík, za HKS D. Skok a ZKwP A. Mania. O tom se bude dobře psát...

Mezinárodní výstavu v Mladé Boleslavi jsem tentokrát absolvovala s pohledem z druhé strany. Nevystavovala jsem, ale po dvou letech jsem tu opět pracovala jako vedoucí kruhu. To proto, abych si znovu připomněla, jaké to je a nasbírala další zkušenosti do článků, které pro vás píšu. Jsem vděčná pořadatelům výstavy, že jsem mohla dva dny pracovat pro jednoho z nejzkušenějších rozhodčích, pro pana Hanse Müllera. Po Litoměřicích 2004, kdy jsem měla tuhle čest poprvé, jsem si přála setkat se s ním znovu u nějakých dalších plemen. Povedlo se a tak mám hlavu plnou nových zážitků a ohromných zkušeností z výstavního kruhu, které vám budu postupně předávat v naše seriálu o vystavování. Je ale pár věcí, které bych ráda zmínila hned.

Předně bych ráda poděkovala všem majitelům flat coated retrívrů, golden retrívrů psů a bernských salašnických psů, kteří v sobotu a v neděli vystavovali právě u tohoto rozhodčího. Byli výteční i když to neměli snadné, protože konkurence byla početná a nároky pana Müllera na kvalitu předvedených psů odpovídali jeho zkušenosti se světovým chovem všech těchto plemen. Ne nadarmo jsem ráno všem vystavovatelům popřála hodně štěstí a připomněla jim, že štěstí mají už vlastně v tom, kdo je posuzuje. Je mnoho majitelů psů, kteří za posudkem od takové kapacity mezi rozhodčími cestují stovky kilometrů. A naši majitelé ho teď měli možnost potkat v Mladé Boleslavi (naposledy byl u nás v Litoměřicích v květnu 2004 a v únoru 2005 v Brně). Současně jsem jim ale kladla na srdce, že nemají být zklamaní z velmi dobrých známek, protože hodnota jejich posudku je daleko vyšší. Při našich četných cestách po evropských i světových výstavách vídám pana Müllera posuzovat různá plemena poměrně často a tak vím, že výbornou od něj dostanou jen jedinci, kteří odpovídají jeho představě o ideálu plemene. Nejinak tomu bylo i v Mladé Boleslavi u zmíněných plemen. Vítězům ještě jednou blahopřeji a všem, včetně pořadatelů výstavy, děkuji za to, že si pan Müller odvezl z České republiky dobré dojmy. To je pro obrázek naší země v zahraničí důležité.

Až budete příště na výstavě, zkuste si představit obyčejný den posuzovatele exteriéru. Budíček v hotelu nejpozději na půl sedmou (spíš ale na šestou), v sedm snídaně. Mnozí čeští posuzovatelé přijíždějí autem rovnou na výstavu, čili přidejte řízení auta a cestu. O hodinu později už odjíždí od hotelu autobus či auto, které odveze posuzovatele na místo výstavy, kde je čeká nezbytná ranní porada rozhodčích, někdy ještě s malým občerstvením před celodenním posuzováním bez pauzy. Jak jsem si všimla, oficiální zahájení výstavy v hlavním kruhu s představením rozhodčích se u nás zatím nedělá. V zahraničí obvykle ano. V devět hodin zahajuje posuzování v kruzích. Rozhodčí má k ruce zapisovatele a vedoucího kruhu, někdy zaučuje hospitanta, je-li to třeba, má tlumočníka. Posudky se píší v jazyce, který si rozhodčí zvolí (mám na mysli zahraniční rozhodčí), protože svým podpisem stvrzují správnost znění posudku a musejí mu rozumět. Při psaní posudků se průměrný počet posouzených psů pohybuje kolem 20 za hodinu. Rychleji nelze prohlídku psů a jejich ocenění evropským systémem zvládnout (ještě existuje anglický systém bez písemného hodnocení). Finálové soutěže začínají v Boleslavi ve 14.30 a do té doby musí být doposuzováno. Posuzovatel většinou shlédne celou třídu v postoji (ty více početné si obvykle rozdělí na víc menších skupin) pak společně v pohybu. Každého psa individuálně prohlédne: typ, tělesný rámec, skus, zuby, hlava, proporce, jednotlivé detaily. V pohybu tam a zpět, někdy ještě jeden kruh navíc. Výstavní posudek se diktuje nad psem ve výstavním postoji psa. Kromě formulace posudku každého jedince probíhá opakované srovnávání nastoupené konkurence. Jasného favorita může vyřadit zjištěný zásadní nedostatek, pořadí se změní předvedením v pohybu, nežádoucím projevem povahy a podobně. Celou dobu musí být rozhodčí soustředěný na svou práci. Pokud jde všechno ideálně a personál v kruhu je zkušený, má rozhodčí polovinu starostí. V opačném případě musí ještě dohlédnout na správné zadávání titulů nebo si volat psy do kruhu sám. Ale to je opravdu extrémně špatná situace, jaká se vidí málokde. V Boleslavi vše bezvadně fungovalo, včetně vybavení kruhů, zkušeného personálu a pravidelné nabídky občerstvení. I tak to byly pro všechny náročné dny. Vžijte se do pocitů posuzovatele, který ke každému psu dojde, prohlédne ho, přitom si až 80x za den přidřepne k prohlídce každého psa hmatem, posoudí ho v pohybu, kdy se obvykle musí přesunout jinam, aby něco viděl, minimálně 3x s každou třídou obejde kus kruhu. Kromě psychického vypětí a soustředění je to i slušný fyzický výkon. K tomu musí být milý, trpělivý a tolerantní. Ke všem a celý den. Po čtyřech hodinách práce bez odpočinku (někdy ale trvá posuzování daleko déle) má konečně čas na pauzu a na oběd před tím, než se účastní finálových soutěží. Tady ho někdy čeká, někdy nečeká, další posuzování. V každém případě je v kontaktu s kolegy rozhodčími i s vystavovateli a je veřejně činnou osobou pod drobnohledem diváků i vystavovatelů. Dokud neskončí výstava, je vlastně neustále v práci. Pak následuje obvyklý oficiální program pro sbor rozhodčích s večeří (právě při téhle příležitosti se "dělá" kynologie, předávají zkušenosti, informace a plánují další akce, zprostředkovávají se pozvání na další výstavy, nemluvě o případných pracovních schůzkách různých kynologických činovníků). Denní program končívá kolem půlnoci a ráno v šest znovu budíček... 

Píšu vám to proto, abyste mohli na práci rozhodčích pohlédnout i z druhé strany než jen tak, že vám dělají naschvály zadáním pro vás nepřijatelného ocenění (to znamená výborná 1 bez titulu a níž... ). Zatímco běžný vystavovatel stráví výstavu čekáním na posouzení svého psa, nákupem chovatelských potřeb, jídlem, sledováním posuzování jiných plemen, povídáním s kamarády a pak případným čekání na finálové soutěže, rozhodčí pracuje celou dobu. Věřte mi, že nejlepší posuzovatele jejich práce opravdu baví, přistupují k ní nesmírně zodpovědně a se zaujetím pro věc. Poznáte je podle pěkného vztahu ke psům i vystavovatelům, podle klidného projevu a vystupování, ze kterého čiší jistota. Osobně jsem přesvědčená, že rozhodčího prozradí to, jak se psů dotýká, jestli je pohladí, podvědomě přátelsky popleskají, komunikují s nimi pohledem i mimikou, jsou v kontaktu s jejich psí osobností. Mívají cit pro každého jedince, odhad temperamentu a smysl pro vidění detailů v jednom celku. To všechno jste podle mého mohli u mnohých rozhodčích v Boleslavi vidět. Nevím jak vy, ale já toho mívám po výstavě kde "jen" vystavuji docela dost. Domů se vracím unavená z cestování, bolí mě nohy a záda, mám hlad, žízeň nebo obojí a chce se mi hlavně spát. Po zaopatření psíků a naplnění vlastních základních životních potřeb konečně padám do postele a do rána spím jako když mě do vody hodí... Ze zahraničních výletů nebývám ve své kůži ještě dva dny po té. Ale to už nás zase láká další zajímavá výstava...

Kdyby vás také napadlo vyzkoušet si, jaké to je "na druhé straně", přihlaste se výstavnímu výboru s nabídkou své práce ve výstavním kruhu. Pokud dobře píšete na psacím stroji, můžete dělat zapisovatele, jste-li navíc jazykově vybavení světovým jazykem můžete po několikerém zaučení pracovat i u zahraničního posuzovatele. Jen si dovoluji podotknout, že jazykové vybavení v tomto případě znamená ovládat správně i odbornou kynologickou terminologii a ne se umět bavit o počasí, rodině a prohlídce města. Měli byste znát zpaměti barvy zadávaných stužek, titulů a kartiček, měli byste vědět, jak se v tom kterém plemeni zadávají tituly v intencích FCI. V kompetenci práce vedoucího kruhu je pak dění ve výstavním kruhu, kontakt s vystavovateli a jejich informování, veškerá spolupráce s rozhodčím (v případě zahraničního samozřejmě v cizím jazyce), shromáždění a nastoupení tříd, kontrola účasti, evidence nepřítomných, kontrola zadaných titulů, zápis ocenění na tabuli, veškerý servis pro posuzovatele i vystavovatele ve výstavním kruhu (u zahraničního rozhodčího i mimo něj v rámci dění na výstavě), znalost výstavního řádu FCI, ČMKU a programu výstavy, kompletace posudkových listů, kontrola správnosti zápisu všech ocenění a odsouhlasení s knihou rozhodčího. Jsem si jistá, že řada vystavovatelů by po takové osobní zkušenosti pohlížela na dění na výstavách s výrazně větší tolerancí.

 Mimochodem mladoboleslavští organizátoři mě opět mile překvapili. Jejich výstava se blýskla nejen zajímavými jmény zahraničních rozhodčích. Prezident FCI chválil pěkný areál, výzdobu květinami i vlajkami FCI, ČMKU (ty byly opravdu dobře viditelné a nepřehlédnutelné) a evropských zemí, ocenil velký přípravný kruh, výstavní kruhy i zkušený personál. Já jsem mimo jiného zaznamenala výborný nápad v podobě prken vedle schodiště vedoucího od dráhy k výstavní kanceláři, po kterých se daly vytlačit a svézt klece se psy. Výtečně! Mladá Boleslav kráčí stále vpřed, její realizační tým je skvělý a spolehlivý a to je moc dobře. Tak si jen přejme, aby nasazená laťka vydržela, aby se naše výstavy i nadále skvěly tak zvučnými jmény rozhodčích a aby sem přijíždělo více zahraničních vystavovatelů. Takové konkurence je nám moc potřeba! K tomu je ale nezbytné ještě více spolupracovat se zahraničními kynology, dostat naše propozice na zahraniční výstavy, propagovat naše výstavy v zahraničních médiích a na internetu. Tudy vede cesta do otevřené kynologické Evropy, stačí jen se po ní vydat... nashledanou příští rok v Mladé Boleslavi na Krásné louce! Ale předtím si ještě zavystavuji letos v listopadu v Praze v Letňanech na speciální i na mezinárodní výstavě...

 

Rozhodčí / Judge: Mrs. Zdena Jílková (CZ - Czech republic)
Čínský chocholatý pes bez srsti - Chinese Crested Dog - hairless

C.Nr. Class Dog Result Owner

2012

P-TD

Devil Perry

VN1MB6M_2012_1874.jpg (53260 bytes)

Kadlíková I.

2013

 

Kay Čičiko

VN2MB6M_2013_1879.jpg (57594 bytes)

Vůchová M.

2014

P-TM

Arsan Renoli

VDMB6M_2014_1883.jpg (43839 bytes)

Suchánková R.

2015

 

Bahir Al Shraifi

V3MB6M_2015_1882.jpg (52675 bytes)

Kratochvílová Š.

2016

 

Cee Jay Al Shraifi

V2MB6M_2016_1899.jpg (52286 bytes)

Vávrová L.

2017

 

Cocaine di Onis Al Maarii Sapphire

V4MB6M_2017_1889.jpg (43505 bytes)

Rybářová Z.

2019

 

Heroico Aren Avokaduh

VDMB6M_2019_1896.jpg (60664 bytes)

Lipová I.

2020

 

Kim Čin-Čin Pet

V1, CAJCMB6M_2020_1892.jpg (48644 bytes)

Citová L.

2021

 

Kim Pupo-Haichi

VMB6M_2021_1902.jpg (42928 bytes)

Kvíčalová J.

2022

P-Mz

Diego Pequeňo Monteka

V2, res. CACMB6M_2022_1913.jpg (47850 bytes)

Mjartanová K.

2023

 

My Longtime Companion Xeros

V1, CACMB6M_2023_1905.jpg (53667 bytes)

Vozníková T.

2065

 

Nicolas Modrý květ

neúč.

Dandanová I.

2024

P-TO

Cedric Čičiko

VD

Vůchová M.

2025

 

Ice Angel z Haliparku

V3MB6M_2025_1925.jpg (57328 bytes)

Šulcová V.

2026

 

Kruise Modrý květ

V4

Nováková Z.

2027

 

Sennik Sasquehanna

V1, CACMB6M_2027_1919.jpg (37091 bytes)

Zelený O.

2028

 

Wizard Gold od Chlpíků

V2, res. CACMB6M_2028_1924.jpg (47427 bytes)

Klauzová E.

2029

P-TS

Artík Golfík

V3MB6M_2029_1931.jpg (51594 bytes)

Kantová S.

2030

 

Chris Čertova stěna

V2, res. CACMB6M_2030_1935.jpg (54318 bytes)

Salátovi P.a J.

2031

 

Sampan Basta

V1, CAC, CACIB, BOBMB6M_2031_1934.jpg (40320 bytes)

Podzemských J. a A.

2032

P-TV

Cenn Modrý květ

V1

Fritschová L.

2033

F-TD

Aysha Charlie Jane

VN1

Siváňová A.

2034

 

Janny Čičiko

VN2MB6M_2034_1950.jpg (47893 bytes)

Sajdlová M.

2035

F-TM

Airin Cool Lady

VMB6M_2035_1966.jpg (41489 bytes)

Vlachová I.

2036

 

Annia Cool Lady

VMB6M_2036_1955.jpg (45483 bytes)

Vlachová I.

2037

 

Ceytlin May's Mile

neúč.

Dostal J.

2038

 

Chasinta Kalis z Třeště

V4MB6M_2038_1957.jpg (40681 bytes)

Suchánková R.

2039

 

Isabel Gavany's Bohemia

V2MB6M_2039_1961.jpg (40036 bytes)

Salátovi P.a J.

2040

 

Kelly Pupo-Haichi

V1, CAJCMB6M_2040_1960.jpg (49689 bytes)

Fritschová L.

2041

 

Nelly Pupo-Haichi

V3MB6M_2041_1963.jpg (47985 bytes)

Hrčiaková H.

2042

F-Mz

Ayashee Plyšový přítel

V1, CACMB6M_2042_1976.jpg (37672 bytes)

Duspiva V.

2043

 

Elischa ze Zatopené chajdy

V2, res. CACMB6M_2043_1978.jpg (57182 bytes)

Vozníková T.

2044

 

Frederika Kalis z Třeště

V3

Kusá B.

2045

 

Hellenne Gavany's Bohemia

neúč.

Nosková G.

2046

F-TO

Aranka Gabri-Aki

V1, CAC, res. CACIBMB6M_2046_1989.jpg (50682 bytes)

Růžičková R.

2047

 

Cortesia Kitiko Avokaduh

VMB6M_2047_1994.jpg (56027 bytes)

Zavadilová J.

2048

 

Ema Čičiko

VMB6M_2048_1987.jpg (47386 bytes)

Mavlerová L.

2049

 

Fiji Fujita Avokaduh

V2, res. CACMB6M_2049_1985.jpg (51833 bytes)

Krňávková J.

2050

 

Genie Pupo-Haichi

V3MB6M_2050_1988.jpg (37487 bytes)

Fritschová L.

2051

 

Gerda z Kamilova dvora

neúč.

Salátovi P. a J.

2052

 

Naomi Modrý květ

V4MB6M_2052_1991.jpg (39557 bytes)

Pospíšil J.

2053

F-TS

Elizabeth z Haliparku

neúč.

Markovičová L.

2054

 

May's Mile Alliss Körzucht

neúč.

Dostal J.

2055

 

Mystic Modrý květ

V1, CACMB6M_2055_1997.jpg (54594 bytes)

Skřivanovi R. a Y.

2056

 

Zholesk Primavera

V2, res. CACMB6M_2056_1998.jpg (55971 bytes)

Podzemských J. a A.

Čínský chocholatý pes osrstěný - Chinese Crested Dog - Powder puff

C.Nr. Class Dog Result Owner

2057

P-TD

Klark Čičiko

VNMB6M_2057_2007.jpg (46299 bytes)

Linhartová J.

2018

P-TM

Cuba Garden Roses

VDMB6M_2018_2027.jpg (39405 bytes)

Noll V.

2058

 

Brian Ren Dog Living

V2MB6M_2058_2021.jpg (51407 bytes)

Zapadlová R.

2059

 

Carayan St Erme Al Maarii Sapphire

VMB6M_2059_2022.jpg (44246 bytes)

Motlová I.

2060

 

Clayton Mo Hayo Al Maarii Sapphire

V1, CAJCMB6M_2060_2020.jpg (56382 bytes)

Dandanová I.

2061

 

Gallileo Gabris Avokaduh

V3MB6M_2061_2029.jpg (40697 bytes)

Lipová I.

2062

 

Hanis Taijan MAhtob

V4MB6M_2062_2015.jpg (36661 bytes)

Denisovovi J.a J.

2063

P-Mz

Alfy-Filip Rodinná pouta

V1, CACMB6M_2063_2036.jpg (40990 bytes)

Bejčková M.

2064

 

Nick Modrý květ

neúč.

Trojanová R.

2066

P-TO

Arad Brno-Frost

V3MB6M_2066_2043.jpg (39284 bytes)

Široká L.

2067

 

Brisco Il Dorfi Al Maarii Sapphire

V1, CAC res. CACIBMB6M_2067_2044.jpg (46981 bytes)

Dandanová I.

2068

 

Diamond Black Avokaduh

V2, res. CACMB6M_2068_2041.jpg (54193 bytes)

Poláková+Musilová

2069

P-TS

Chearle Modrý květ

V2, res. CACMB6M_2069_2051.jpg (50601 bytes)

Zavadilová J.

2070

 

Frendor's O'Prince Regent

neúč.

Dostal J.

2071

 

Lenny Modrý květ

V1, CACMB6M_2071_2049.jpg (45176 bytes)

Nováková Z.

2072

F-TM

Be Happy Plyšový přítel

V1, CAJCMB6M_2072_2058.jpg (37230 bytes)

Duspiva V.

2073

 

Bonnie Ren Dog Living

neúč.

Schneiderová A.

2074

 

Cherlie Kalis z Třeště

VMB6M_2074_2060.jpg (47668 bytes)

Kusá B.

2075

 

Diddley z Kamilkové zahrady

V4MB6M_2075_2066.jpg (40045 bytes)

Kouřilová R.

2076

 

Freen Čertova stěna

VMB6M_2076_2059.jpg (48550 bytes)

Ivančová H.

2077

 

Jolanda z Haliparku

V2MB6M_2077_2062.jpg (42192 bytes)

Retychová A.

2078

 

Nikita Modrý květ

V3MB6M_2078_2063.jpg (37000 bytes)

Kotasová M.

2079

F-Mz

Beffany Bay Spolov

V2, res. CACMB6M_2079_2072.jpg (33157 bytes)

Breidlová J.

2080

 

Fanny Čičiko

VD4MB6M_2080_2073.jpg (56976 bytes)

Dvorská M.

2081

 

Judith z Jasné hvězdy

V1, CACMB6M_2081_2075.jpg (65105 bytes)

Byrtusová M.

2082

 

Nikol Modrý květ

V3MB6M_2082_2076.jpg (47855 bytes)

Vlčková J.

2083

F-TO

Adélka od Zlatého moku

V2, res. CACMB6M_2083_2079.jpg (60146 bytes)

Francová D.

2084

 

Baby od Kimovy boudy

V1, CACMB6M_2084_2080.jpg (42043 bytes)

Zavadilová J.

2085

 

Beena Se Noire Al Maarii Sapphire

V4MB6M_2085_2082.jpg (47029 bytes)

Svobodová J.

2086

 

Cassy Pupo-Haichi

V3MB6M_2086_2084.jpg (43633 bytes)

Burýšková R.

2087

 

Dajána Kalis z Třeště

VMB6M_2087_2085.jpg (48537 bytes)

Suchánková R.

2088

F-TS

Brooke Li Yane All Maarii Sapphire

V3MB6M_2088_2091.jpg (49822 bytes)

Dandanová I.

2089

 

Cibetka z Haliparku

V2, res. CACMB6M_2089_2099.jpg (47615 bytes)

Zářečtí

2090

 

Lusy Modrý květ

V1, CAC, CACIBMB6M_2090_2100.jpg (52509 bytes)

Pospíšil J.

2091

F-TV

Conie Měsíční jas

V2MB6M_2091_2104.jpg (48499 bytes)

Burýšková R.

2092

 

Gwendy od Zlaté Samanty

V1MB6M_2092_2101.jpg (45221 bytes)

Hořáková J.

About BOB

Perro Sin Pelo del Perú Small

C.Nr. Class Dog Result Owner

2002

P-TD

Gazzar Huapu Měsíční květina

VNMB6M_2002_1837.jpg (48998 bytes)

Kadaňová E.

2003

F-TM

Fiya Pachamama Měsíční květina

V1, CAJC, BOBMB6M_2003_1838.jpg (49172 bytes)

Křížová N.

Perro Sin Pelo del Perú Medio

C.Nr. Class Dog Result Owner

2004

P-TM

Archi Speedy Bohemia

V mimo pořadíMB6M_2004_1861.jpg (39820 bytes)

Zadrobílková K.

2007

 

Cederik Gavany's Bohemia

V1, CAJCMB6M_2007_1844.jpg (44299 bytes)

Demeterová P.

2005

P-TO

Airwaves Albi Anika Vevos

V1, CAC, CACIB, BOBMB6M_2005_1850.jpg (53215 bytes)

Tučková D.

Perro Sin Pelo del Perú Grande

C.Nr. Class Dog Result Owner

2006

P-TD

Al Pamayo Peruano

VNMB6M_2006_1862.jpg (36870 bytes)

Růžičková I.

2008

P-Mz

Gaudí Royal Bernadot

V1, CAC, CACIB, BOBMB6M_2008_1864.jpg (48178 bytes)

Křelinová P.

2009

F-TD

Alma Arequipa Peruano

VNMB6M_2009_1869.jpg (43462 bytes)

Růžičková I.

2010

F-TM

Daisy Nort Brun

V1, CAJCMB6M_2010_1871.jpg (40659 bytes)

Brunner Š.

 03.09.2006, text: L. Brychtová. foto: © Hanuš Brychta