6

Šampion šampionů ČR 2006 - reportáž a fotky
(Champion of champions CZ 2006 - report and photos)

Úvod (Home) Výstavy (Shows)  Chov číňani (CCD) Z médií (Press) Inzerce (Puppies)
Standardy Ke čtení Chov peruáni (Peruvians) Foto (Photo)  z Haliparku
 

Kompletní výsledky - Results - na naší stránce Šampion šampionů 2006

Galerie účastníků a vítězů/ Photogallery - 1. část  (2. část je dole na této stránce !)

  Skupina úspěšných kamarádů "Vyježděnců" :))) - Stáňa Jansová a Nero, Marek Vlček a Ascot a Libuše Brychtová s Codym. II. skupina FCI - sooutěž Skupina FCI III. - soutěž Cody při předvedení v plemeni v rámci šampiona šampionů  Cody v odpolední soutěži BIG v rámci šampiona šampionů. IX. skupina FCI - soutěž šampion šampionů Porovnání v BIS na soutěži šampion šampionů - shih-tzu a silky teriér IX. skupina FCI - soutěž šampion šampionů - ruský toy a shih-tzu  Dva finalisté BIG CoC v pohybu - shih-tzu a maltézský psík Třifinalisté BIG CoC v pohybu - maltézský psík, čínský chocholatý pes a mops Budoucí vítěz BIG a BIS... 2. místo v BIG 3. místo v BIG Kolie dlouhosrstá Ch. Queenly Mighty Quinn of Kassiopeia Evy Náhlovské 3. místo BIG německý ovčák Ch. Queen Bohemia Acro manželů Podzemských BIG V. - německý spiš trpasličí Ch. Vega Superstar Stříbrný stín Cyrily Karpfové Nejúspěšnější jedinec výstavní sezony 2006 velký černý špic Ch. Aemir Black Re-Jan Moravia manželů Jansových - soutěž BIG Knírač malý pepř a sůl Ch. Jordano Ventimiligia Astronaut Heleny Hranákové pod vedením chovatelky Mirky Suché Nejúspěšnější jedinec výstavní sezony 2006 velký černý špic Ch. Aemir Black Re-Jan Moravia manželů Jansových - při soutěži v plemeni

Český Šampion šampionů – po deseti letech v roce nula

Co bylo letos jinak?
CoC06_background5380_w.jpg (37537 bytes)Loni jsem vzala komentář k této naší prestižní soutěži poměrně od podlahy, takže historii ani průběžné změny v organizaci a pravidlech už zmiňovat nebudu. Předně, a to považuji za stěžejní, se pořadatelem soutěže stala přímo ČMKU! Proto jsem v nadpisu použila slogan po deseti letech v roce nula. Osobně tuto změnu vítám a myslím, že by tomu tak mělo být i nadále. Za druhé byl program dne poprvé změněn na dvoudílný.

Jednou částí bylo vyhlášení Nejúspěšnějších jedinců výstavní sezóny dle skupin FCI, což je systém de facto ponechaný z minulých let ale s tím, že se do získaných bodů nezapočítává 1/4 bodu za psa ve třídě. Na konci sezóny majitelé sečtou bodíky a sami je zašlou na ČMKU k vyhodnocení (to jsem zvědavá, kdy a zda vůbec někdy dojde k automatickému zpracovávání výsledků výstav tak, aby se majitelé psů za celoroční štědré přispívání pořadatelům výstav nemuseli otravovat sčítáním bodů a opětovným dokládáním titulů a umístění, které stejně musí být evidovány na ČMKU. Pořadí psů by z počítače vypadlo automaticky a majitele umístěných psů by ČMKU obeslala. Pak by se toto vyhlášení stalo opravdovým oceněním celoroční práce majitelů). Přiznávám, že kompetentními a dalšími osobami používaný pojem pro psy v této kategorii "Vyježděnci" (byť možná nebyl myšlen tak pejorativně, jak vypadá), se mi hodně nelíbí. Vždyť právě bodový systém nutí majitele objet maximum výstav, pokud chtějí mít alespoň minimální naději na nějaké umístění... 

Český šampion Golem z Hory Lejškova, jezevčík standardní hladkosrstý, maj. Eva ZykánováDruhá část je naprostou novinkou v našich krajích a jmenuje se Český šampion šampionů (stručná pravidla a pravidla dle ČMKU viz naše stránka s výsledky). Jde o soutěž otevřenou a více podobnou zahraničním akcím tohoto druhu, přístupnou pro psy a feny - české šampiony - v rukách majitelů bez ohledu na zemi jejich bydliště a posuzovanou více rozhodčími. Soutěží se systémem plemeno, skupina FCI, BIS.

Perlou akce bylo varování pořadatelů, že jsou v areálu haly a výstaviště rozmístěny krabičky s jedem na krysy! Vstupní hala s výstavním kruhem. Pohled ze strany od rozhodčích...Třetí změnou se stal přesun akce na výstaviště PVA v Letňatnech, což byl počin logický, s ohledem na přepokládanou účast psů českých šampionů jednotlivých plemen ve větším počtu. Jenomže...

Chvály není nikdy dost, tak s ní začneme !
Mě osobně se zdá, že pořadatelé ČMKU udělali v rámci daných možností (personálních, finančních, časových, kompetenčních atd.) co se dalo. CoC06_forjudges5670_w.jpg (29700 bytes) Finálový kruh byl pokrytý kobercem, stupně vítězů měly pozadí (pro fotografy bohužel nepříjemně lesklé) s četnými znaky ČMKU, v hale visela veliká vlajka ČMKU, propozice i katalog jasně ukazovaly, kdo akci pořádá. Sláva, Skvěle!!! Kruh byla ozvučený, moderování podstatné části soutěže se ujal opět Václav Žmolík (vyjma dopoledne, kdy soutěž jednotlivých plemen moderovala pí H. Dvořáková), k dispozici bylo občerstvení, CoC06_cups5671_w.jpg (57816 bytes)poháry pro vítěze od firmy Bauer byly opět překrásné!,(dostali je tři Nejlepší jedinci výstavní sezony a první umístěný v soutěži šampion šampionů, zbylí dva obdrželi sponzorské dárky Brasa a Brit), rozhodčí dostali vkusné upomínkové tabulky, pořadatelé pro ně měly připravené písemné instrukce k systému posuzování, pro soutěžící byly na dveřích přípravné místnosti vyvěšeny tabulky s body a pořadím umístěných psů atd... Oproti propozicím a zveřejněným pravidlům se nakonec vyhlašovalo pořadí tří umístěných v každé skupině FCI v obou soutěžích místo původně avizovaného jednoho jedince. Akce proběhla plynule a bez větších zádrhelů, což je vždycky moc dobře. Je určitě na místě poděkovat všem, kteří přiložili ruku k dílu a pomohli se zajištěním soutěže i průběhu akce.

Ale...
Naproti tomu si nalijme čistého vína. Nad mnoha věcmi zůstával v průběhu roku i pak na místě až rozum stát. Rámcová pravidla soutěže schválilo předsednictvo ČMKU 23.2.2006, tedy až v době po MVP v Brně a NVP v Olomouci. Vezmeme-li v potaz ještě dva měsíce předem jako termín, kdy je nutné psa na výstavu přihlásit, pak vedení ČMKU opět těžce zaspalo dobu (a letos tomu není jinak, protože se čeká na valnou hromadu a volby do P ČMKU... a až pak možná... Tipneme si? Jestli nové P ČMKU soutěž úplně nezruší, pak se začne akcí zabývat nejdříve tak v květnu 2007, když všechno dobře půjde pak před prázdninami osloví některé zahraniční rozhodčí a možná "už" v září bychom mohli něco málo vědět... No nic, berte to jen jako mou šťouravou poznámku). V průběhu roku se pak zoufale nic nedělo a majitelé psů se po podrobnějších informacích sháněli marně. Až zápis ze zasedání P ČMKU 25.9.2006 zmiňuje pozvání tří zahraničních rozhodčích. Řekněme si na rovinu, že zvát pány z FCI jako pan Müller, Reisinger a Štefík začátkem října na lednovou akci je sice moc pěkné, ale realizovatelné tak na leden 2008! A i tak už mohou mít kalendář plný neboť jde o exponované posuzovatele !!!
CoC06_CodyafterCoC5819_w.jpg (35735 bytes) Propozice a přihlášky spatřily světlo světa někdy kolem MVP v Praze v listopadu 2006. Překvapením nebyl konec. Stanovený termín 27. ledna 2007 se kryl s oblíbenou slovenskou mezinárodní výstavou v Trenčíně! Kvapem se také blížila uzávěrka bodovací části soutěže a o té otevřené se mluvilo jen šuškandou. Jména delegovaných rozhodčích, byť českých, byla stále hádankou. Zato nad slunce jasnější začal být fakt, že řada majitelů akci vypustí. Kdo by platil 700 Kč na neznámé rozhodčí a jel na akci, které chybí včasná a celoroční propagace, jasná pravidla a atraktivita? Já sama jsem svého psa hlásila jen proto, abych mohla psát o něčem, co jsem sama zažila, protože jsme s Codym chyběli na polovině českých výstav! Jezdili jsme totiž víc do zahraničí. Ale pravdou je, že když jsme zavítali domů, štěstí nám až na výjimky neuvěřitelně přálo, takže se nám nějaké bodíky přece jen sešly. V prosinci pak na ČMKU dělali pracovnice co mohly a sháněly každou duši do soutěže. V lednu si mohly oddechnout. Soutěž bude, přihlásilo se 84 českých šampionů.

Prostředí...V den konání soutěže se o hromadné nadšení vystavovatelů nejednalo. Akce nebyla umístěna ve výstavní hale (tu by pořadatelé asi nezaplatili a proč také pro pouhých 84 psů...), jak většina účastníků dle propozic předpokládala, ale ve vstupní hale PVA Letňany. Kdo výstaviště zná jistě ví, že jde o prostor, kde hned za vstupními dveřmi probíhá přejímka psů na mezinárodní výstavy. Plechová střecha a husté sněžení za prosklenou stěnou odradilo některé vystavovatele od převleku do pečlivě připravených slavnostních šatů a obleků. Vystavovatelé nesměli mít klece a psy kolem kruhu, ale v jedné místnosti pro téměř 90 psů. Ano, přiznávám, s přáteli jsme postupně tento prosto opustili a zabydleli se v pudu sebezáchovy a po domluvě s místním personálem v prostoru šaten a v místnosti pro zdravotníky, což nám společně se soukromě zorganizovanou oslavou sezóny 2006 zachránilo výsledný dojem. Přípravný kruh, ba ani malý kroužíčíček se nekonal. Přítomní diváci si neměli na co sednout, pokud si nepřinesli vlastní židle. O příchozích návštěvnících ani nehovořím, ti měli vstupenky jen ke stání. S nimi se zřejmě díky malé propagaci příliš nepočítalo. Sestava rozhodčích byla ryze česká s jedinou výjimkou a tou byl pan Refet Hadžič z Bosny a Hercegoviny. Co asi zmohl svým rozhodováním jediný zahraniční posuzovatel?
Mezinárodní rozhodčí MVDr. Daniel StankoRozhodčí /Judges: pro všechna plemena psů: Refet Hadžič (Bosna a Hercegovina), ing. Jaromír Dostál DrSc., Josef Němec, Otakar Vondrouš, Miroslav Václavík. Pro skupiny FCI:  MVDr. Daniel Stanko, Vladimír Adlt, František Polehňa, ing. Jaroslav Temr, Ludmila Pavlíková, MVDr. František Šimek, ing. Václav Vlasák, ing. Zdeněk Antonovič, Olga Dolejšová, František Bouček  - všichni ČR.
Rozhodčí měli šanci sedět ve výstavním kruhu jen na židlích vedle sebe bez stolků s ubrusy, bez výzdoby a občerstvení. Nezávidím jim to ani minutu. I oni přišli dopoledne oblečení rozmanitě a až na čestnou výjimku zahraničního hosta a několika pánů rozhodčích v pěkných oblecích či alespoň saku pojali akci jako každou jinou výstavu. Speciální dík ovšem patří pánům rozhodčím, kteří se na finálovou část šampiona šampion převlékli do smokingů a tmavých obleků!!! Finálová fotografie šampiona šampionů tak vypadá opravdu reprezentativně! Řadu vystavovatelů ale atmosféra příliš neoslovila a do slavnostních šatů se tak převlékli jen někteří (několik z nich i pro každou část soutěže jinak!). Ti pak vypadali krásně a dodali akci lesk a úroveň. Každý oblek, košile s kravatou a sako, každý lesklý top, pěkná blůzka, kostým či krásné šaty byly lahůdkou pro oči diváků, ale jistě i rozhodčích. Tak by tomu mělo na soutěži šampionů být. Současně si myslím, že pracovní oděv, legíny, ošoupaný svetr, mikina nebo džíny se pro tuhle příležitost skutečně nehodí. Jakou úroveň akce si sami uděláme, takovou jí budeme mít...

A ještě do vlastních řad
Jedinec nejvyšším počtem bodů za výstavní sezonu 2006 ze všech přihlášených plemen: Německý špic velký černý ; Aemir Black Re-Jan Moravia ; majitelé: Jansovi S+S Psí šampioni, kteří jsou zkušenými výstavními matadory nebo mají alespoň zkušené majitele, byli připravení skvěle a moc jim to i jejich majitelům slušelo. Přesně tak, jak se na šampiony šampionů sluší a patří. Tvořili jednoznačnou špičku mezi zúčastněnými. Druhou skupinou byli majitelé, kteří se v rámci možností zřetelně snažili (jak předvedením tak svým oblečením) a přijeli se pochlubit svým šampionem a pak třetí, kteří přišli na obyčejnou "oblastku". Přiznávám, že mě v některých případech zaskočilo zjištění, jací jedinci, kromě těch opravdu krásných, také mají titul Český šampion. Možná tu měli být četnější čeští rozhodčí, aby se podívali na některé výsledky své práce. Zahraniční host chvílemi asi chvílemi nevycházel z údivu...

Takhle se fotografuje vítečně... Stran úrovně předvedení některých psů mi až srdce zaplesalo. Práce mi ani po této soutěži rozhodně neubude. Můžu začít psát seriály o vystavování psů možná i do denního tisku a stejně to bude málo. Psi neschopní postát ve výstavním postoji pro fotografy, to je propagační bolest naší kynologie. Snad by se dospělí vystavovatelé mohli začít učit třeba od vítězek obou kategorií juniorhandligu... Na našich fotkách máte jen luxusní výběr, abychom nedělali ostudu před zahraničím! Zábavnou  prověrkou vítězů byl požadavek rozhodčích na předvedení dvou psů vedle sebe. Konalo se Waterloo po česku, protože správné předvedení zvládly snad jen dvě dvojice a to jedna z nich ještě jen jedním směrem. Tak si to pro jistotu hned zopakujme z 11. dílu našeho seriálu o Vystavování: 
"Bonton výstavních kruhů velí, aby majitelé obou jedinců předvedli své psy vedle sebe a nikoliv za sebou, kdy pro jednoho není na druhého vidět nebo běží pět metrů na šíř vzdáleni od sebe. Oba psi jdou vždy uvnitř mezi dvojicí handlerů, což znamená, že vystavovatel jdoucí směrem od rozhodčího vlevo vede psa v pravé ruce po své pravé straně a v průběhu otočky se situace obrátí. V obratu je nutné přehodit si vodítko do druhé ruky tak, aby oba psi klusali bok po boku uvnitř předváděné dvojice ve směru tam i zpět! Slušností je, aby majitelé se psy společně vykročili směrem tam a aby na sebe po otočce vzájemně počkali a i k rozhodčímu se vraceli spolu. Mezi sebou by psi měli mít takovou vzdálenost, aby se nerušili, ale aby je rozhodčí bez problémů mohl posoudit najednou. Obvykle jde asi tak o půl metru až metr, podle velikosti psů." 

A co závěrem?
Moderátor p. Žmolík, předseda ČMKU MVDr. ohlídal, ing. Košťálová, Otakar Vondrouš a pí Dvořáková.Jsem ráda, že se soutěž šampion šampionů konala, že byla rozdělená na dvě části a že jí pořádala ČMKU. Jsem ráda, že máme řadu šikovných pejskařů , kteří, ač to není snadné, se snaží své nádherné psy co nejlépe prezentovat. Jsem ráda, že jsem i tento ročník zažila na vlastní kůži. Zbývá mi jen přání: kéž se nové předsednictvo ČMKU rychle vzpamatuje a začne této soutěži věnovat patřičnou pozornost. Kéž se konečně ustálí podmínky, kéž jsou pozváni zahraniční posuzovatelé v počtu minimálně poloviny rozhodčích, kéž můžeme oslovit své kynologické přátele ze zahraničí, kéž se dopracujeme k reprezentativním počtům zúčastněných šampionů a kéž vyhrají psi, které bude možné s radostí prezentovat na fotografiích i v zahraničním tisku. Poděkování patří všem kteří přijeli, všem kteří se snažili soutěži pomoci a všem, kteří jsou ochotní prezentovat své šampiony za všech okolností na úrovni.

CoC06_dopisKatka.jpg (244887 bytes)CoC06_samolepkaKatka.jpg (171704 bytes)PS
Díky přátelům jsme si celý den užili. Po dohodě jsme si zorganizovali vlastní oslavu uplynulé sezóny včetně občerstvení, jídla, pití, zapálených svíček, předávání dárků a společného fandění. Obávám se, že bez toho by byl můj pohled na výstavní sobotu méně tolerantní :))) Takže díky kamarádi!

Galerie účastníků a vítězů/ Photogallery - 2. část  (1. část je nahoře na této stránce)

Nejúspěšnější jedinec výstavní sezony 2006 velký černý špic Ch. Aemir Black Re-Jan Moravia manželů Jansových Bíglové - soutěž v plemeni BIG V. - soutěž CoC BIG V. - soutěž CoC Dalmatin res. BIG v COC Ch. CHAINIE´S SECRET BY RAUL; m.: Mgr. Dagram Coubalová Bulteriér Ch. Costa Brava Asmoddeus, maj. Jitka Holubová Clumber španěl - Ch. Alerro Ray Siola Fantazie, maj. Jersákovi Š. a A. Nejúspěšnější jedince výstavní sezony 2006 v BIG X. Deerhound Ch. Cobalt Paluduz, maj. Okapalovi Ž+E+K Greayhound - soutěž CoC v plemeni Irský setr Jihoruský ovčák   VII. skupina FCI - soutěž BIG VIII. skupina FCI - soutěž CoC BIG X. xkupina FCI - CoC soutěž BIG Bloodhoundi v CoC v soutěži plemene Ich. Cody z Haliparku - 3. místo BIG CoC Vítěz BIG CoC a pozdeji i BIS shih-tzu Kangaroo Bohemia Acro 2x úspěšný Australský silky teriér; AMRON´S TOPCOPY BOMBIX  MOREN  ; m.: Alexandra Grygarová Bracco Italiano - Ch. Candida od Melmatěje, maj. Jiří Starý 3. místo BIG - Afgánský chrt Ch. Vánek ze Zličínských luk, maj. Hynková Miroslava Výmarský ohař krátkosrstý; SIREVA DRAKE at Sirius Nova; m.: Simona Medřická

Reportáže o soutěži a fotografie z jiných internetových stránek: 
Chs. Bohemia-Acro
Jací byli šampioni šampionů 2004 a 2005?

Westík Ch. Basic Blataj, maj. Hana NováPokud použijete zveřejněné fotografie pro své internetové stránky:
1. ponechte na nich nápis www.nahaci.cz (fotografie jsou chráněny autorským zákonem!)
2.  pošlete nám odkaz na své stránky - zveřejníme ho tady  -
Náš e-mail

01.03.2007 - Text: Ing. Libuše Brychtová; Foto ©: Ing. Hanuš Brychta