Zpráva o chovu 1999

Čínský chocholatý pes

Úvod (Home) Výstavy (Shows)  Chov číňani (CCD) Z médií (Press) Inzerce (Puppies)
Standardy Ke čtení Chov peruáni (Peruvians) Foto (Photo)  z Haliparku
 

Návrhy chovných psů na krycí listy

Krycích listů celkem: 43
Chovných psů celkem k 31.12.1999: 21 x HA, 22 PP
Pozn.: 2 psi, kteří již 3 roky nemají uvedenou současnou adresu majitele, byli vyřazeni ze seznamu: Albert od Zlaté Samanty, Arny Albinka).

Freddie od Zlaté Samanty je momentálně na adrese v SRN a Harlekina v. Hölgrund lze na žádost majitelky navrhnout pouze po předchozí domluvě s ní.
Psi Aryan z Vlozu a Arnold Malishka Airin jsou v majetku poradkyně chovu a jejich návrh na krycí list může být uskutečněn jen na písemnou žádost chovatele nebo na návrh PCH po předchozím schválení výborem KCHN.

Pes Počet návrhů na krytí
Adam Slezský sen 5
Agis z Huyerova dvora 1
Amigo Modrý květ 1
Arigao z Haliparku 3
Aryan z Vlozu 1
Benjamin Modrý květ 7
Belami Modrý květ 7
Ben Forever Puf od Zlaté Samanty 3
Bextry Modrý květ 8
Blue Boy Čin-čin pet 2
Bodý Modrý květ 5
Boney Vespa 3
Cajus Měsíční jas 1
Cenn Modrý květ 8
Claudio Van Jo Van 6
Clliv Modrý květ 7
Debrita Defender 1
Freddie od Zlaté Samanty 1
Harlekin vom Höllgrund 2
Chocco Chamberry od Zlaté Samanty 1
Ice Moonswift od Zlaté Samanty 7
Izmir Van jo Van 5
Jimmy Jersey od Zlaté Samanty 1
Madison Van Jo Van 1
Panky z Vlozu 5
Rocky Van Jo Van 1
Urus z Vlozu 2
Ylem Van Jo Van 1

Ze 39 chovných psů navrženo na KL celkem 28.

Návrhy zahraničních krytí:

El Paso Sasquehanna – Polsko 1x
Gingery´s Krimson ´N´ Clover – Polsko (původ USA) – 4x
Moonswift Prince Dante – SRN (původ Anglie) 1x
Black Fen – Slovensko 1x

V roce 1999 bylo do plemenné knihy zapsáno 7 importovaných jedinců: 3x Rusko (pes HA Arnold, feny HA Vaksa a Vishenka všichni ze stanice Malyshka Airin) , 2x Slovensko (fena HA Nicky a pes HA Santy ze stanice Van Jo Van), 1x Polsko (HA fena Pilarka Sasquehanna) a 1x Švýcarsko (HA fena Oriental Jokes Aphrodite).

Do plemenné knihy bylo zapsáno celkem 146 jedinců, z toho 7 importů a 139 štěňat (z nich 3 uhynula po vydání tetovacího čísla a PP nebyl vydán) z 34 vrhů. Průměrný počet štěňat na vrh je přesně 4.

Statistika typů spojení v roce 1999

Varieta otce x matky Celkové statistiky Pohlaví Variety průměr na vrh

HA x HA 3 vrhy / 4 štěňata 1 pes / 3 feny 2 PP / 2 HA 1,33 štěněte
HA x PP 14 vrhů / 71 štěňat 33 psů / 38 fen 35 PP / 36 HA 5,07 štěněte
PP x HA 15 vrhů / 54 štěňat 18 psů / 37 fen 24 PP / 31 HA 3,6 štěněte
PP x PP 2 vrhy / 7 štěňat 3 psi / 4 feny 7 PP / 0 HA 3,5 štěněte

Komentář:
Z uvedené statistiky vyplývá několik zajímavých skutečností, které je však třeba zasadit do širšího kontextu. Především – spojení dvou labutěnek je záležitost výjimečná (do roku 1999 se uskutečnilo jen 3x), protože jeho výsledkem jsou pouze osrstěná štěňata. Bohužel zatím, a to i přes veškerou snahu, nejsme s propagací plemene tak daleko, aby obě variety, hairless i powderpuff, byly považovány za zcela rovnocenné. To budiž hlavním úkolem nás všech pro další období. Smutnou pravdou je, že chovatel, který riskne spojení dvou pufíčků proto, aby získal krásně jedince PP, má větší problémy s prodejem jinak kvalitních štěňat.

Porovnáme-li statistiky z předchozích let se současností zjistíme, že spojení HA x HA je v současné době také v menšinovém počtu (ještě do roku 1996 vykazoval tento druh spojení 50% z celkového počtu). V této fázi vývoje chovu se ale neděje nic katastrofického. Chovatelé, kteří začínali a ještě občas začínají chov na původních liniích (Teufelchen, z Vlozu a první abecední řady Van Jo Van), dobře vědí, že jedinou cestou k úspěchu je spojování HA a PP pro upevnění kostry, stavu chrupu i osrstění. Mimo to zde v samých počátcích chovu například nebyl žádný perfektně osrstěný HA pes (po rodičích HA x PP už vůbec ne), který by dokázal potlačit přílišnou lysost našich původních fen, jež mnohdy na sobě měly “čtyři chlupy ve třech řadách”, vykazovaly a mnohdy ještě vykazují nevalný stav kostry, tvaru hlavy a chrupu a navíc nesly více než dvě generace jen HA předků. Jediným řešením tedy bylo kombinované spojení obou variet, které poměrně rychle začalo přinášet své ovoce.

Trochu jiná situace nastane v dohledné době, kdy díky přílivu kvalitní zahraniční krve budeme moci opět zvažovat spojování HA jedinců navzájem, ovšem jen takových, kteří vykazují požadované znaky. Spojení HA x HA pak bude téměř povinně doporučováno tam, kde je jeden z rodičů tzv. silný “mezityp”. V tomto případě by měl jeho partner být vždy variety hairless.

Jen na okraj: výskyt HA štěňat s větším rozsahem osrstění, než připouští standard je otázkou na samostatnou diskusi a jistě se mu budeme společně věnovat. V současné době na kontrolách vrhu zaznamenáváme stupeň přesahu osrstění zruba takto: slabý – tenčí pruh na zádech, mírné osrstění nohou na lopatkách a na stehnech, střední – silnější pruh na zádech, hustě osrstěné lopatky a stehna silná či úplný mezityp - tělo je téměř celé porostlé srstí vyjma břišních partií , případně vyjma dolní části boků. Dle mého osobního názoru jsou první dva stupně mezitypů zatím akceptovatelné bez větších problémů, zařazování úplných mezitypů a jejich prezentace na výstavách je zásadní otázkou pro příští podzimní členskou schůzi. Už nyní můžete o této věci vzájemně diskutovat.

Ale abych se vrátila ke spojení HA x HA. Po vyhodnocení celých téměř 10 let chovu je prokazatelné, že uvedený typ spojení dává menší počet štěňat ve vrhu. Za období 1997-8 to bylo 2,5 štěněte na vrh, v roce 1999 vidíte výsledek sami. Kupodivu ani rozložení variet u potomků nadává statisticky uváděný pravděpodobný poměr 3 HA : 2 PP, ale prakticky evidovaný 1 : 1 i z let předchozích.

Mimo jiné díky momentální převaze kombinovaných spojení HA x PP jde chov mílovými kroky kupředu a tudíž se během poměrně krátké doby budeme moci opět pustit i do kvalitních spojení HA x HA. Máme přece zájem o dlouhosrsté pufíčky a správně osrstěné naháče. Hodně úspěchů.