Statistiky 1999 - 2000

Úvod (Home) Výstavy (Shows)  Chov číňani (CCD) Z médií (Press) Inzerce (Puppies)
Standardy Ke čtení Chov peruáni (Peruvians) Foto (Photo)  z Haliparku
 

Do řádné plemenné knihy bylo zapsáno 258 jedinců,13 importovaných jedinců a 17 jedinců ze tří vrhů bylo vlivem tří neúplných generací předků zapsáno do zvláštního registru plemenné knihy (tito jedinci nemohou získat CACIB na mezinárodních výstavách, jinak nejsou nijak omezeni).

Přehled zápisů DO PLEMENNÉ KNIHY za období 1999 - 2000

Plemeno/ Rok

1999

2000

Celkem

Čínský chocholatý pes

146

143

289

Rozbor zápisů v letech 1999 – 2000

Rok

Číslo zápisu

Zapsáno celkem

Počet vrhů

Psů

Fen

P HA

F HA

P PP

F PP

Imp.

1999

319 – 464

146

35

55

84

31

39

24

45

7

2000

465 – 607

143

35

78

59

41

29

37

30

6

SUM

 

289

70

133

143

72

68

61

75

13

Rozložení importů dle zemí a stanic:

1999 – 3x Rusko, 2x Slovensko, 1x Polsko, 1x Švýcarsko
2000 – 3x Polsko, 2x USA, 1x Rusko

Nejpočetnější vrhy za dva roky :

1 vrh - 8 štěňat, 5 vrhů - 7 štěňat, 16 vrhů - 6 štěňat atd.

Podrobnému hodnocení a vývoji chovu jsem se již věnovala. Při pohledu na výše uvedená čísla posledních dvou let však považuji za nutné vyjádřit svůj názor, že počet štěňat kolem 150 ročně je na hranici únosnosti pro naší republiku. K tomu, aby i další případný nárůst počtu narozených štěňat neznamenal kalamitu pro většinu chovatelů, rozumějte kalamitu ve smyslu vrhů, které téměř celé zůstanou chovateli doma, je naprosto nezbytná intenzivní a stálá propagace plemene na veřejnosti všemi formami i směry, bezchybná činnost klubu, který by měl svým dokonalým komplexním servisem vytvářet zázemí začínajícím majitelům i chovatelům, a nesmí chybět spousta nových nápadů, které pomohou předvést naháče široké veřejnosti v co nejlepším světle. Jedině za těchto předpokladů, vidím budoucnost čínských chocholatých psů v růžových barvách. Selže-li kterákoliv z uvedených částí, spláčeme nad výsledkem všichni nečekaně brzy. Péče o chov vyžaduje elán, nasazení, aktivitu, osobní odpovědnost i přísnou objektivitu. Věřím, že je mezi námi dost šikovných lidí, kteří to dokážou. Proto následuje tabule cti těch nejlepších, kterým jistě všichni blahopřejeme k zaslouženým titulům.

(Pro zvýšení přehlednosti jsou údaje na samostatných stránkách)

Představujeme naše nejlepší

Interšampioni
Šampioni naší republiky (ČSSR, ČSFR, ČR)
Kluboví šampioni KCHN  (zadává se od 1. 1. 1996)
Čeští junior šampioni

Tabulky, výsledky a komentáře pro plemennou knihu č. 4 roky 1999 –2000, vydanou KCHN v roce 2001 zpracovala  Ing. Libuše Brychtová 2001.