Krycí listy 1999

Peruánský naháč

Úvod (Home) Výstavy (Shows)  Chov číňani (CCD) Z médií (Press) Inzerce (Puppies)
Standardy Ke čtení Chov peruáni (Peruvians) Foto (Photo)  z Haliparku

 

 

  Seznam krycích listů vydaných v roce 1999 - peruánský naháč 

Tyto krycí listy byly vystaveny poradcem chovu p. V. Posledním

1/99 PO Delingua-Dandie od Zlaté Samanty ČMKU/PEN 199/97/99

Maj: Radmila Tomanová
Na žádost chovatele nedopisuji další jedince
Willabe Czech Grumpy hairless
Nar: 19.1.1997 Zapsán: Z REG/PEN/209/99/97/99
O: Belcanto vom Birkenzweig M: Win-Hil´s Desert Rose
BK: AAB/ IV/OOO OOO OOO OOO maj: V. Poslední
PCH: doporučuji na žádost chovatele. Nejméně příbuzný pes v ČR

2/99 PO Deianera Panky ČMKU/PEN/167/ 96

Maj: Eva Linhartová
Poradce chovu na návrh chovatele doporučuje:
1/ Amigo vom Birkenzweig VDH/CER/1198/93
O: Baronblixen M: Bajada von Lichtenbergen Maj: Schutz Linea - zahraniční krytí, nepříbuznost
2/ Willabe Czech Grumpy Z REG 99/97
O: Belcanto vom Birkenzweig M: Win Hil´s Desert Rose Maj: V. Poslední - Poradce chovu bez připomínek
Dodatek na krycí list:
Dahn Diamond von Birkenzweig ČMKU/PEN/210/99/97/99
O: Bulldobas Love and Joy M: Anemone vom Birkenzweig Maj: Ing A. Fišerová
Na žádost chovatelky, PCH: nepříbuznost, podobný typ, bez připomínek

3/99 PO Cessy Vespa PEN/SKK/76/93/REG

Maj: S. Beránková
Na žádost chovatelky doporučuji
1/ Antony Inta - není možno navrhnout, pes i fena registr,na fenu registr se může dát pes s plným rodokmenem
2/ Gandalf Elimar PEN/SKK/61/92
O: Aton Elimar M: Barbarella Elimar Maj: S. Beránková BK: AAB/IV/O10000 001 000
PCH: u obou nedostatky, nestojí ucho, chybějí zuby, pes staršího typu
3/ Diamond Panky ČMKU/PEN/165/95/98
O: Czech Tashi Rimpo M. Berenika Panky Maj: D.Böhm BK: AAB/IV/OOO OOO OOO OOO PCH: pes moderního typu, perfektně stojící ucho
Poznámka:problém s registrem v rodokmenu obou jedinců byl vyřešen po dohodě s plemennou knihou, kde bylo toto jak u psa tak u feny opraveno na základě nových podmínek pro zařazení do registru ( oba splnili tři generace předků v rodokmenu ) - D. Podařilová

4/99 PO Berenika Panky ČMKU/PEN/100/94/96

Maj: L. Bláhová
Na žádost chovatele doporučuji
1/ Czech Tashi Rimpo ČMKU/PEN/110/94
O: Elrond Elimar M: Earwen Elimar Maj: Z. Rosová, pes u držitele J. Hořáková
BK: AAB/IV/000 000 000 000
PCH: opakované spojení doporučuji

5/99/PO Deliah- Dana von Lichtenbergen SKK/PEN/92/94

Maj: D.Podařilová
Na návrh chovatele doporučuji:
1/ Boy Julio Royal Bernadot ČMKU/PEN/182/97/99
O: Gasal von Lichtenbergen M: Bernadetta Panky coated Maj: D. Podařilová
PCH" vhodné spojení, první použití psa osrstěné variety.

6/99/PO Fortuna Tashi -Rimpo ČMKU/PEN/195/98/99

Maj: M. Bendová
Na základě žádosti o krycí list se PCH V. Poslední vyjadřuje takto:
1/ Willabe Czech Grumpy Z REG 209/99/97/99
O: Belcanto vom Birkenzweig M: Win-Hillś Tias Desert Rose Maj: V. Poslední
BK: AAB/IV/000 000 000 000
Vyjádření: na žádost chovatelky, nepříbuzný pes
2/ Diamond Panky ČMKU/PEN/165/96/98
O" Czech Tashi Rimpo M: Berenika Panky Maj: D. Böhm BK: AAB/IV/000 000 000 000
PCH: kvalitní pes, plně vztyčené ucho

Následující krycí listy vystavila Dr. Pacltová v období před rozdělením klubu

860 Clerie Tashi Rimpo ČMKU/PEN/112/94/94

Maj: J Doležalová
1/ Bubáček Vespa
2/ Bena Tashi Rimpo

864 Day- Drem Tashi Rimpo ČMKU/PEN/95/97 Maj: T. Schulz

1/ Antony Inta Maj: A.Fišerová
2/ Gasal von Lichtenbergen Maj. D. Podařilová
3/ Arison Opeřený Had Maj. J. Pečená

865 Beatrix od Zlaté Samanty ČMKU/PEN/157/95

Maj: J. Křišťál
1/ Bato Tashi Rimpo
2/ Anthony Inta
3/ Arison Opeřený Had

Tento krycí list, byl vrácen PCH jako nevyužitý majitelem feny 23.12.1999.

Paní Dr. Pacltová na krycí listy č. 864 a 865 zřejmě omylem navrhla jako jednoho z možných krycích psů také Arisona Opeřený Had, který ale nesmí být v žádném případě použit k chovu, protože trpí epilepsií. Tato nepříjemná skutečnost je velice zřetelně poznamenána v jeho složce. Oběma majitelům fen jsem toto sdělila dopisem a nabídla jim náhradou doplnění jiného psa. D. Podařilová

Krycí listy vystavené D.Podařilovou

7/99/DP Deianera Panky ČMKU/PEN/167/96/98
O: Czech Tashi Rimpo M: Berenica Panky BK: AAB/IV/000 000 000 000
Maj: E. Linhartová


Na žádost chovatelky byl navržen pouze tento krycí pes:
1/ Dahn- Diamond vom Birkenzweig ČMKU/PEN/210/99/97/99
O: Bulldobas Love and Joy M: Anemone vom Birkenzweig
Maj: Ing A. Fišerová
PCH: vzhledem k úzké příbuzenské plemenitbě v rodokmenu feny doporučuji. Je k ní celkem nepříbuzný,podobný tip, celkem vhodný i výškově,nemám připomínek.

8/99/DP Ebony Tashi Rimpo ČMKU/PEN/154/99/97
O: Elrond Elimar M: Earwen Elimar BK: AAA/IV/000 000 000 000 - Maj. V. Poslední

Na žádost chovatele navrhuji pouze tohoto krycího psa:
1/ Willabe Czech Grumpy Z REG/209/99/97/99 BK: AAB/IV/000 000 000 000
O: Belcanto vom Birkenzweig M: Win Hillś Tiaś Desert Rose- Maj: V. Poslední
Na žádost chovatele dodatek:
Eycatcher Tashi Rimpo ČMKU/PEN/110/94 BK:AAB/IV/000 000 000 000
O: Elrond Elimar M: Earwen Elimar - Maj: Z.Rosová Držitel psa J.Hořáková
PCH: nedoporučuji. Oba rodiče jsou z úzké příbuzenské plemenitby, při následném spojení možnost vrozených vad, nejde o zdravý chov.

9/99/DP  Delingua - Dandie od Zl. Samanty  ČMKU/PEN/190/97/99
maj: R. Tomanová
Na žádost o vystavení KL chovatelka uvedla tyto podmínky: Uši, alespoň nějaké zuby, nechce přímou příbuzenskou pl., ohled na výšku. 
1/ Aron od Zátoky - pes nepochází z příbuzenské plemenitby, má odpovídající velikost, nůž. Skus 6/4, doporučuji
2/ Findor Elimar - výška obou jedinců odpovídá, jedná se o krevně starší tip psa jemnějšího rázu, pro oživení krve štěňat- doporučuji jako druhého psa