Statistiky 1997-1998

Úvod (Home) Výstavy (Shows)  Chov číňani (CCD) Z médií (Press) Inzerce (Puppies)
Standardy Ke čtení Chov peruáni (Peruvians) Foto (Photo)  z Haliparku
 

Zápisy v letech 1997 - 1998

Rok

Číslo zápisu

Zapsáno celkem

Počet vrhů

Psů

Fen

Psi HA

Feny HA

Psi PP

Feny PP

Importy (z toho)

1997

148-223

76

23

35

41

12

16

18

18

12

1998

224-318

95

29

38

55

20

35

18

20

2

Importy v letech 1997-1998

Rok

Importy

Psů

Fen

Psi HA

Feny HA

Psi PP

Feny PP

1997

12

5

7

3

5

2

2

1998

2

-

2

-

1

-

1

Podrobný rozpis údajů naleznete ve zprávě o chovu za rok 1998 a ve zprávě o chovu za rok 1999.

 

Porovnání počtu zápisů let 1995 – 1998

Rok

Zápisů

Vrhů

Importů

1995

48

13

10

1996

44

17

7

1997

76

23

12

1998

95

29

2

                                                                            Zpracovala: ing. Brychtová

Celne of Lakota Walley a Beatrix Hayyah Mahtob.jpg (37998 bytes)